Elektroterapie

Historie

Myšlenka použít elektroterapii proti bolesti vznikla, když římský lékař léčil dnu tím, že pacientovu oteklou nohu položil na živého elektrického úhoře. V 19. století, kdy už bylo možné statickou elektřinu hromadit, stalo se mezi lékaři módou nechat pacientovým tělem procházet elektrický proud a odstraňovat tak různé bolesti. Později používali zubaři stejnou metodu proti bolestem při trhání zubů.

Použití elektroterapie

Elektroterapie se užívá hlavně při fyzioterapii pro léčení bederního ústřelu, ischiasu a sportovních úrazů. Mnoho porodnic užívá přístroje pro elektroléčbu speciálně upravené tak, aby působily proti porodním bolestem. Jako alternativa k lékům se nabízí i u nebolestivých onemocnění, např. u oběhových obtíží.

Fyzikální principy

Při elektroterapii se využívá léčebného účinku různých forem elektrické energie - stejnosměrného proudu, střídavých proudů nízké nebo střední frekvence, vysokofrekvenčního pole, vysokofrekvenčního proudu s různě tvarovanými impulzy. Dnes je nejrozšířenější formou elektroterapie transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS), aktivující nervy, které pocitům bolesti brání. Obecně, fyzioterapie přivádí do organismu energii, kterou mohou využít buňky ke své činnosti. K tomu se používá malý bateriemi napájený přístroj, který prostřednictvím dvou gumových polštářků vysílá skrz pokožku slabé elektrické impulsy. Síla proudu bývá různá, řádově jde o miliampéry. Polštářky jsou potřeny želé a oblast, kterou je třeba léčit, je mezi nimi. TENS ovšem pouze snižuje intenzitu bolesti a nijak neléčí její příčinu. Proto je před každou terapií nejprve třeba odborně stanovit diagnózu. Lidé vybavení kardiostimulátorem by se elektroterapeutickým přístrojům měli vyhnout, mohou totiž činnost stimulátoru ovlivňovat.

Proudy používané v elektroterapii

V elektroterapii se využívají různé druhy proudů podle diagnózy pacienta. Tyto druhy a jejich kombinace jsou naprogramovány přímo v přístrojích používaných ve zdravotnických zařízeních. Nejpoužívanější jsou galvanický proud, střídavý proud, tzv.TENSproudy, interference proudů a modulace.

Rozbalit podrobnosti

Účinky elektroterapie

Elektrický proud v těle dráždí silná nervová vlákna, která mohou regulovat otevření „vrátek“, která propouští bolestivé vzruchy do centrálního nervového systému. Dráždění tenkých vláken ovlivňuje tvorbu endorfinů, které mají význam pro subjektivní vnímání bolesti. Tím může být bolest potlačena. Další účinky jsou vázány na hyperémii (překrvení tkáně), eutonizaci cév (zvýšení napětí tkáně) a zvýšenou permaebilitu kapilár.

Ukázka přístroje řady BTL firmy BEAUTYLINE

Rozbalit podrobnosti

Další druhy elektroléčby

• Některá zdravotnická zařízení poskytuji terapií podobnou transkutánní nervové stimulaci zvanou ELEKTROAKUPUNKTURA. Ta se také používá hlavně proti bolesti a při léčení sportovních úrazů. Přístroj tu zavádí do pacientova těla elektrické impulsy až osmi jehlami a musí být obsluhován plně kvalifikovaným akupunkturistou. Než podstoupíte elektroakupunkturu, měli byste se vždy poradit se svým lékařem, mohla by být totiž vhodnější konvenčnější léčba.

• Další, velmi využívanou formou objevenou v ČR, je tzv. DISTANČNÍ - bezkontaktní ELEKTROTERAPIE, která využívá elektrického proudu vznikajícího v hloubce tkáně prostřednictvím elektromagnetické indukce bez kontaktních elektrod. Svými mechanizmy účinku tvoří přechod mezi elektroterapií a magnetoterapií. Na rozdíl od magnetoterapie, kde léčebným prostředkem je především magnetické pole, jde u distanční elektroterapie o využití elektrické složky elektromagnetického pole.