Magnetická rezonance

Magnetická rezonance (zkr. MR nebo MRI - z anglického „magnetic resonance imaging“) je vyspělá radiologická zobrazovací metoda, která umožňuje zobrazit patologické změny v lidském těle. Pacient je vložen do velmi silného a homogenního magnetického pole, do jeho těla je vyslán krátký radiofrekvenční impuls a po jeho skončení se snímá slabý signál, který vytváří pacientovo tělo, a který sa následně použije na rekonstrukci samotného obrazu. Fyzikální podstatou je pohyb náboje (proton v jádru atomu v pacientovi) - kolem každého pohybujícího se náboje se vytváří magnetické pole. Současně s pohybem protonu se pohybuje i jeho magnetické pole, tento pohyb je nahodilý (chaotický) po vložení do kryomagnetického pole (tvořené supravodivým materiálem) se tento pohyb zorientuje ve směru působení magnetického pole (proton však nadále vykonává precesní pohyb - obdobně jako dětská káča). K takto situovanému protonu je vyslán radiofrekvenční impulz (vlastně fotony o velmi dlouhých vlnových délkách), který musí být o stejné frekvenci jako precesní pohyb protonu, tento impulz se srazí s protonem a předá mu svou energii, tím dojde k jeho vychýlení (excitaci). Proton se snaží vrátit do svého původního energetického stavu, a to tak, že se zbaví nadbytečné energie vysláním fotonu, který je registrován (speciální přijímací anténou), tento foton již pak nese informace o funkčnosti a struktuře tkáně.

Obraz hlavy vytvořený pomocí

Trojrozměrný model lidského mozku vytvořený pomocí MR