Počítačová tomografie

Tomografie [řec. tomos – plátek a řec. graphia – popis] znamená v překladu zobrazování v řezech, tedy strukturní zobrazování stavby bez fyzického narušení celku. Zařízení použité pro tomografii je možné formálně nazývat tomograf a výsledný obraz tomogram. Tato metada je dnes široce používána, např. v lékařství, archeologii, biologii, geofyzice a mnoha dalších vědách. Je založena na matematické metodě zvané tomografická rekonstrukce. Výsledný trojrozměrný obraz vzniká počítačovým zpracováním mnoha dvojrozměrných snímků. Další úpravy umožňují zobrazit různé struktury v závislosti na jejich schopnosti pohlcovat rentgenové záření. Existuje velká řada různých aplikací tomografie, např.: počítačová tomografie, rentgenová počítačová tomografie, seismická tomografie, ultrazvuková tomografie.

Dvojrozměrné símky lebky, šipka ukazuje na cévy

Rekonstruovaný trojrozměrný obraz lebky

Po „odstravění“ kostí je vidět cévy označené v prvním obrázku