Radioterapeutické generátory záření

Generátory záření lze podle energie zářeni, které je daným zařízením produkováno, možně rozdělit do dvou kategorií:
Kilovoltážní (0 - 1000 kV) (produkováno rentgenkou)
Megavoltážní (1 MV a výše) (produkováno urychlovači)