Ultrazvuk

Jako ultrazvuk označujeme jakýkoli zvuk s frekvencí vyšší než 20 000 Hz.

Ultrazvuk se dá použít třeba při lékařském vyšetření. Ultrazvukové vlny stejně jako rentgenové paprsky procházejí tělem a odrážejí se od jednotlivých orgánů. Odražené vlny lze převést ve formě obrazu na monitor. V lékařskství se ultrazvuk používá jako diagnostická lékařská zobrazovací technika. Umožňuje zobrazit svaly, šlachy a mnoho vnitřních orgánů, jejich velikost, strukturu a některé patologické změny. Využívá se také k zobrazení plodu během těhotenství.

Ultrazvukový snímek plodu ve stáří 14 týdnů

Trojrozměrný ultrazvukový snímek plodu ve stáří 29 týdnů

Ultrazvuk je obecně považován za “bezpečné vyšetření ”, protože to nepoužívá ionizující záření jako rentgenologie, nukleární medicína, nebo CT. Ale je to určitá forma energie a vyšetření by měla být vykonávána jen pro lékařské účely vyškolenými pracovníky. Prohlídky vykonávané pouze za účelem získání obrázku budoucího miminka jsou považována za neetická.

Ultrazvuk také má léčebná použití, která mohou být, při dodržení bezpečnostních zásad, velmi účinná. K léčení benigních a maligních nádorů a jiných poruch se obvykle používají nižší frekvence než lékařský diagnostický ultrazvuk (od 250 kHz k 2000 kHz) ale významně vyšší intenzity. Ultrazvuk lze využít k čištění zubů nebo k vyvolání lokálního zahřátí biologické tkáně, např. ve fyzioterapii a léčbě rakoviny. Umožňuje odstranit ledvinové kameny, využívá se při léčbě šedého zákalu. Ultrazvuk o nízké intenzitě stimuluje růst kostí nebo usnadňuje distribuci léčiv v mozku.